Chorus Call Asia cung cấp dịch vụ hội nghị qua Video, hội nghị qua trang Web

Dịch vụ tổ chức hội
nghị qua Video

VIDEO-CONFERENCING

Các tình huống sử dụng

Dịch vụ truyền thông kiểu đám mây có thể đưa vào sử dụng một cách đơn giản mà không cần các khoản đầu tư đặc biệt.
Với việc kết hợp dịch vụ tổ chức hội nghị qua Video và các dịch vụ đa dạng khác do CCA cung cấp quý khách không những có thể tổ chức hội nghị mà còn có thể áp dụng vào nhiều các tình huống khác không phải hội nghị.
Chúng tôi xin giới thiệu các trường hợp sử dụng tham khảo từ thực tế cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng

Sử dụng dịch vụ tổ chức hội nghị qua Video để truyền phát tin thông điệp của giám đốc

Công ty tài chính A có hơn 100 chi nhánh trên toàn quốc. Công ty đã đưa vào sử dụng dịch vụ tổ chức hội nghị qua Video để tăng cường thông tin giữa các chi nhánh nhưng công ty chỉ có cơ hội sử dụng dịch vụ này vào những khi có các hội nghị lớn như hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn chi nhánh. Do đó công ty đã quyết định sử dụng dịch vụ hội nghị qua Video để truyền phát các thông điệp của giám đốc.

Thành công trong việc cắt giảm chi phí và nâng cao năng suất của tập đoàn

Công ty sản xuất B có chi nhánh ở nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm cả các công ty con và các công ty thuộc tập đoàn. Một trong các kế hoạch xem xét lại cơ cấu chi phí của toàn thể tập đoàn lần này là công ty đã thống nhất hệ thống dịch vụ hội nghị qua Video mà các công ty nhỏ đã tự mua và tập hợp lại để quản lý và vận hành chúng. Việc thống nhất quản lý và vận hành không những giúp cắt giảm chi phí mà còn có thể mong đợi ở việc tăng số lần sử dụng hội nghị qua Video qua đó nâng cao năng suất do đó công ty đã quyết định thuê các dịch vụ của CCA là nơi có bí quyết về vận hành và quản lý hội nghị qua Video.

Hỗ trợ đầy đủ việc vận hành hội nghị và kết nối với các địa điểm ở các quốc gia khác nhau trên thế giới

Một số tổ chức quốc tế có ý định vận hành các sự kiện bằng MCU sẵn có nhưng các tổ chức này đều vấp phải các khó khăn như không thể để thất bại các cuộc hội nghị quan trọng, việc vận hành hội nghị giữa nhiều địa điểm là không dễ dàng, các địa điểm không có dịch vụ tổ chức hội nghị qua Video sẽ không thể tham dự...Do đó dọ đã sử dụng dịch vụ hỗ trợ sự kiện của CCA. CCA sẽ hỗ trợ từ khâu chuẩn bị đến ngày tổ chức chính thức hội nghị.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi
  • +81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30

Liên hệ / yêu cầu tài liệu