Chorus Call Asia cung cấp dịch vụ hội nghị qua Video, hội nghị qua trang Web

Tầm nhìn của doanh nghiệp

Triết lý doanh nghiệp

Công ty cổ phần Chorus Call Asia luôn mong muốn đem đến niềm hạnh phúc về cả vật chất và tinh thần cho toàn thể nhân viên.
Chúng tôi sẽ cống hiến cho công cuộc xây dựng xã hội có sự hiểu biết lẫn nhau thông qua việc đổi mới và tạo ra môi trường có thể thực hiện các mối giao tiếp thuận lợi.

Nhiệm vụ

Công ty cổ phần Chorus Call Asia hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ truyền thống NO.1 ở Châu Á.
Để làm được điều đó chúng tôi sẽ phát triển, cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ như khách hàng mong muốn với tiêu chí phán đoán bằng cách mỗi người trong chúng tôi luôn đứng trên lập trường của khách hàng để cảm nhận được thế nào là dịch vụ muốn được nhận nhất từ sâu thẳm trái tim.

Quy phạm hành động (giá trị)

Chúng tôi hành động theo nhiệt huyết (PASSION) để thực hiện nhiệm vụ

  • P – Hành động theo nguyên lý nguyên tắc (Principle)
  • A – Hành động tích cực (Aggressive)
  • S – Hành động nhanh chóng (Speed)
  • S – Luôn ghi nhớ việc cùng hành động (Symbiosis)
  • I – Hành động sáng suốt, khả năng phán đoán cao (Insight)
  • O – Hành động với thái độ và tư thế luôn cởi mở (Openmind)
  • N – Hành động coi trọng mối liên kết giữa con người (Network)
Vui lòng liên hệ với chúng tôi
  • +81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30

Liên hệ / yêu cầu tài liệu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Chúng tôi chấp nhận liên hệ
điện thoại và e-mail.

+81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30