Chorus Call Asia cung cấp dịch vụ hội nghị qua Video, hội nghị qua trang Web

Dịch vụ tổ chức
hội nghị qua Video

Video Conferencing Services

Kết hợp với dịch vụ hội nghị qua điện thoại

Có thể tham dự hội nghị qua Video bằng “điện thoại” một cách đơn giản!
Đây là dịch vụ Do tập đoàn ChorusCall cung cấp bằng các sản phẩm do công ty tự phát triển.
Dịch vụ mang tính thời đại chỉ có thể thực hiện được bởi CCA!

 1. CASE
  01

  Không có các thiết bị đầu ra để
  tham dự hội nghị qua Video

 2. CASE
  02

  Tình trạng thông tin liên lạc
  không ổn định nên không thể an
  tâm tham dự hội nghị qua Video

 3. CASE
  03

  Môi trường không cho phép
  tham dự hội nghị qua Video do
  đang đi công tác

 4. CASE
  04

  Không có mạng Internet

CCA có thể cung cấp dịch vụ để quý khách tham dự hội nghị qua Video bằng điện thoại

Lợi thế

 1. Merit 01 Có thể tham dự không tùy thuộc vào số lượng địa điểm và số người chỉ với các thiết bị hiện có như điện thoại mang theo, điện thoại lắp đặt sẵn, thiết bị đầu ra phục vụ hội nghị qua điện thoại...
 2. Merit 02 Người tham gia bằng điện thoại chỉ cần nhập mật mã là có thể tham dự hội nghị
 3. Merit 03 Nhân viên điều hành sẽ hỗ trợ toàn diện về kết nối khi quý khách sử dụng
Telephone Participants can join by Using a Pass Code. ※Mật mã là dãy số cần thiết khi sử dụng dịch vụ hội nghị qua điện thoại, dãy số này sẽ được cung cấp khi quý khách sử dụng dịch vụ lần đầu tiên.
Người tổ chức hội nghị phải thông báo trước cho người tham gia.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi
 • +81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30

Liên hệ / yêu cầu tài liệu