Chorus Call Asia cung cấp dịch vụ hội nghị qua Video, hội nghị qua trang Web

Dịch vụ tổ chức hội
nghị qua Video

VIDEO-CONFERENCING

Dịch vụ cho thuê phòng họp

Quý khách có gặp phải những khó khăn dưới đây không?

  • Quyết định tổ chức hội nghị khẩn cấp qua Video nhưng không có thiết bị phục vụ cho hội nghị qua Video.
  • Muốn tổ chức sự kiện có sử dụng hội nghị qua Video. Muốn sử dụng tất cả dịch vụ thuê ngoài bao gồm cả hội trường tổ chức.
  • Có kế hoạch tổ chức sự kiện kết nối với các địa điểm trên toàn quốc...

CCA liên kết với công ty TKP là đơn vị triển khai hoạt động cho thuê phòng tổ chức hội nghị lớn nhất Nhật Bản để cung cấp các dịch vụ cả trong và ngoài nước.

Triển khai các dịch vụ chủ yếu về cho thuê hội trường, cho thuê phòng tổ chức hội nghị

Công ty cổ phần TKP

Vui lòng liên hệ với chúng tôi
  • +81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30

Liên hệ / yêu cầu tài liệu