Chorus Call Asia cung cấp dịch vụ hội nghị qua Video, hội nghị qua trang Web

Chính sách bảo mật

Quan điểm của công ty chúng tôi về bảo hộ thông tin cá nhân

Tầm nhìn của công ty cổ phần Chorus Call Asia (dưới đây gọi là công ty chúng tôi) là "Hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ truyền thông No.1 châu Á".
Hiện nay việc phát triển IT hóa đang diễn ra trên toàn cầu, môi trường sử dụng các thông tin của toàn xã hội cũng có những bước thay đổi lớn. Trong bối cảnh này công ty chúng tôi luôn nhận thức việc quản lý một cách thích hợp các thông tin cá nhân cần thiết do khách hàng cung cấp trong hoạt động kinh doanh của mình, bảo đảm không để lộ hoặc sử dụng bất hợp pháp các thông tin này chính là một phần trách nhiệm của công ty với xã hội nhằm có thể nhận được sự "tin cậy" từ các bên có liên quan và công ty luôn coi vấn đề này là một thách thức quan trọng nhất.
Với lập trường như trên chúng tôi đã soạn thảo ra các quy tắc và xác định cơ chế quản lý đối với các thông tin cá nhân đồng thời quy định phương châm bảo hộ thông tin cá nhân như dưới đây và đã thông báo cho toàn thể cán bộ và nhân viên để cùng nỗ lực trong công tác bảo hộ một cách thích hợp thông tin cá nhân dựa theo phương châm này.

Định nghĩa thông tin cá nhân

Đối với công ty chúng tôi thông tin cá nhân nghĩa là các thông tin dưới đây: họ tên, ngày tháng năm sinh,tuổi, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, thành phần gia đình, sở thích, món ăn yêu thích, địa chỉ email, nơi làm việc, bộ phận trực thuộc, địa chỉ nơi làm việc, số điện thoại nơi làm việc, số thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng của các cá nhân và các dãy số và chữ mà cá nhân đó đựợc cung cấp, các thông tin liên quan đến sản phẩm, hàng hóa mà cá nhân đó đã mua, thông tin các trang web mà cá nhân đó đã truy cập, thông tin về các phàn nàn, tư vấn, các câu hỏi, chúng tôi nhận thức rằng chỉ 1 hoặc kết hợp từ 2 yếu tố này trở lên là có thể nhận biết được cá nhân đó hoặc có được các thông tin để nhận biết cá nhân đó.

Phạm vi áp dụng

Nội dung "Về bảo hộ thông tin cá nhân" này là quy định về xử lý thông tin cá nhân khách hàng tại công ty chúng tôi.

Phương châm bảo hộ thông tin cá nhân

 1. Thu thập, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân Trong hoạt động kinh doanh của mình công ty chúng tôi giữ các thông tin của khách hàng do đó chúng tôi thiết lập một hệ thống quản lý để bảo hộ các thông tin cá nhân phù hợp với từng hình thái công việc đồng thời chúng tôi xử lý một cách thích hợp căn cứ theo các quy định sẵn có trong công tác thu thập, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân.
 2. Tuân thủ luật pháp, quy phạm Trong công tác xử lý thông tin cá nhân công ty chúng tôi tuân thủ luật pháp và các quy phạm áp dụng đối với việc bảo hộ thông tin cá nhân đó. Hơn nữa chúng tôi còn thiết lập và tuân thủ các quy tắc quản lý bảo hộ thông tin cá nhân của riêng mình phù hợp với luật pháp và các quy phạm trên.
 3. Thực hiện giải pháp an toàn Để đảm bảo tính chính xác và tính an toàn của thông tin cá nhân công ty chúng tôi có các quy tắc về an ninh thông tin, quản lý việc truy cập vào thông tin cá nhân, hạn chế các công cụ có thể lấy thông tin cá nhân ra ngoài, thực hiện các giải pháp phòng chống truy cập bất hợp pháp từ bên ngoài nhằm nỗ lực trong công tác phòng chống làm mất, phá hỏng, giả mạo, rò rỉ thông tin cá nhân.
 4. Tôn trọng quyền lợi của bản thân người chủ các thông tin cá nhân Khi được người chủ các thông tin cá nhân yêu cầu làm rõ, đính chính, xóa bỏ thông tin của mình, hoặc từ chối không cho phép sử dụng và cung cấp thông tin, công ty chúng tôi sẽ tôn trọng quyền lợi của người chủ đối với thông tin cá nhân và sẽ xử lý một cách có thành ý.
 5. Thiết lập quy tắc quản lý thông tin cá nhân và cải thiện liên tục Công ty chúng tôi luôn yêu cầu toàn thể cán bộ và nhân viên nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo hộ thông tin cá nhân, sử dụng thông tin cá nhân một cách thích hợp, thiết lập quy tắc quản lý thông tin cá nhân để bảo hộ và thực hiện nghiêm túc quy tắc này. Hơn nữa chúng tôi còn duy trì và liên tục cải thiện quy tắc này.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân, cung cấp cho bên thứ ba

 1. Công ty chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vị cần thiết để đạt các mục đích sau. Hơn nữa khi khách hàng cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng các mục đích sử dụng này và nhận sự đồng ý của khách hàng.
  a) Thực hiện hợp đồng ký kết giữa khách hàng và công ty chúng tôi
  b) Liên lạc với khách hàng để đàm phán, bàn bạc
  c) Cung cấp dịch vụ hậu mãi đối với sản phẩm
  d) Gửi thông tin tổ chức sự kiện, thông tin sản phẩm mới
  e) Cung cấp các loại dịch vụ theo chế độ thành viên
  f) Thủ tục văn phòng đối với cổ phiếu
  g) Giải đáp các thắc mắc
  h) Phân tích các bản câu hỏi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ
  i) Gửi hàng theo đơn đặt hàng của khách hàng
 2. Chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý từ trước của khách hàng. Trừ các trường hợp dưới đây.
  a) Trường hợp phải tuân theo pháp luật
  b) Trường hợp cần thiết để bảo hộ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của con người và khó có được sự đồng ý của khách hàng
  c) Trường hợp đặc biệt cần thiết để tăng cường vệ sinh nơi công cộng hoặc để thúc đẩy công tác nuôi dạy trẻ em lành mạnh và khó có được sự đồng ý của khách hàng
  d) Trường hợp cần phải hợp tác với các cơ quan nhà nước hoặc các đoàn thể địa phương hoặc các đơn vị được các cơ quan này ủy thác thực hiện các công vụ theo quy định của pháp luật mà nếu liên lạc để lấy sự đồng ý của khách hàng sẽ làm cản trở đến việc thực hiện các công vụ này.
  e) Trường hợp ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt mục đích sử dụng
  f) Trường hợp cung cấp thông tin cá nhân để truyền đạt nội dung hoạt động kinh doanh phát sinh từ việc sáp nhập công ty hoặc các lý do khác
 3. Trường hợp công ty chúng tôi cần phải tiến hành hoạt động kinh doanh phối hợp với công ty thứ ba do chúng tôi ủy thác kinh doanh (dưới đây gọi là các công ty cộng tác) chúng tôi sẽ cung cấp cho các công ty cộng tác này thông tin cá nhân của khách hàng như tên, nơi làm việc, địa chỉ nhà, số điện thoại, số FAX, địa chỉ email...Trong trường hợp này chúng tôi sẽ cung cấp dưới dạng giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử. Mặt khác khách hàng có thể yêu cầu công ty chúng tôi ngừng việc cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty cộng tác.

Về việc yêu cầu làm rõ thông tin cá nhân và nhận khiếu nại

Trường hợp yêu cầu làm rõ, sữa chữa, bổ sung, xóa, dừng sử dụng, ngừng cung cấp cho bên thứ ba hoặc thông báo mục đích sử dụng (dưới đây gọi tắt là “làm rõ thông tin” hoặc trường hợp có khiếu nại về các thông tin cá nhân của khách hàng mà công ty chúng tôi đang giữ, chúng tôi sẽ giải quyết như sau.

 1. Yêu cầu làm rõ thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho bộ phận kinh doanh của công ty chúng tôi Hãy liên lạc với bộ phận kinh doanh đó
 2. Yêu cầu làm rõ thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp trên trang Web của công ty chúng tôi Hãy liên lạc với bộ phận chịu trách nhiệm quản lý trang đó
 3. Yêu cầu làm rõ thông tin cá nhân không thuộc mục 1 và 2 trên Hãy tham khảo chi tiết về yêu cầu làm rõ thông tin trong mục "Chi tiết về yêu cầu làm rõ thông tin".
 4. Các khiếu nại về xử lý thông tin cá nhân của công ty chúng tôi Hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây hoặc điền vào "Bảng yêu cầu"
  [Địa chỉ khiếu nại] Tầng 30 dãy X Harumi Island Triton Square Office Tower
  1-8-10, Harumi, Chuo-ku, Tokyo 104-6031
   Tel: +81-50-5837-9810
   Fax: +81-50-3153-1079
   Công ty cổ phần Chorus Call Asia
  Email

Yêu cầu đối với khách hàng

 1. Nếu quý khách không cung cấp thông tin cá nhân cho công ty chúng tôi thì có những dịch vụ chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho quý khách mong quý khách thông cảm.
 2. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bảo đảm tính an toàn của thông tin cá nhân trên các trang Web không phải của công ty chúng tôi nhưng được dán đường dẫn trên trang Web của công ty chúng tôi, mong quý khách thông cảm.
 3. Khi quý khách nhập thông tin cá nhân vào trang Web của công ty chúng tôi thì điều kiện để nhập là đồng ý với nội dung của phần “Về việc bảo hộ thông tin cá nhân” này. Nếu không đồng ý với nội dung của phần “Về việc bảo hộ thông tin cá nhân này” có thể quý khách sẽ không được sử dụng dịch vụ do công ty chúng tôi cung cấp (bao gồm cả phần giải đáp thắc mắc).

Điều khoản đặc biệt

 1. Phương châm bảo hộ thông tin cá nhân của chúng tôi là căn cứ theo luật pháp của Nhật Bản.
 2. Để cải thiện việc xử lý thông tin cá nhân và để tuân thủ những thay đổi của luật pháp hoặc các quy phạm khác công ty chúng tôi có thể sẽ thay đổi nội dung phần “Về bảo hộ thông tin cá nhân” này.
 3. Phần “Về bảo hộ thông tin cá nhân” này sẽ được áp dụng kể từ ngày được đăng (bao gồm cả ngày cập nhật).
 4. Trường hợp các nội dung có quy định về bảo hộ thông tin cá nhân riêng thì sẽ ưu tiên áp dụng quy định đó.

Hỏi về bảo hộ thông tin cá nhân

Xin hãy liên hệ qua Email đối với những thắc mắc về trang web này trừ các yêu cầu và phàn nàn về vấn đề thông tin cá nhân.
Email

Vui lòng liên hệ với chúng tôi
 • +81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30

Liên hệ / yêu cầu tài liệu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Chúng tôi chấp nhận liên hệ
điện thoại và e-mail.

+81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30