Chorus Call Asia cung cấp dịch vụ hội nghị qua Video, hội nghị qua trang Web

Dịch vụ tổ chức hội
nghị qua Video

VIDEO-CONFERENCING

Các dịch vụ khác

Dịch vụ chuyển tin trực tiếp theo yêu cầu

CCA tiến hành hỗ trợ đầy đủ mà không cần các khoản đầu tư đặc biệt

Chúng tôi thực hiện truyền tin trực tuyến và theo yêu cầu các buổi thuyết trình, các buổi đào tạo nội bộ, hội thảo, các buổi giải trình quyết toán...sử dụng đồng thời cả hình ảnh động, âm thanh và các dữ liệu máy tính.
Không cần chuẩn bị máy các thiết bị để ghi hình hay máy chủ để truyền tin. CCA hỗ trợ đầy đủ từ khâu chuẩn bị phát biểu đến hỗ trợ tại nơi tổ chức và dịch vụ hậu mãi.

Chức năng ghi hình

Chức năng ghi âm, ghi hình lại buổi hội nghị qua Video.
Đây là dịch vụ tiện lợi cho việc tạo và lưu trữ hồ sơ buổi hội nghị.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi
  • +81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30

Liên hệ / yêu cầu tài liệu