Chorus Call Asia cung cấp dịch vụ hội nghị qua Video, hội nghị qua trang Web

Dịch vụ tổ chức
hội nghị qua điện thoại

Các tình huống sử dụng

Hội nghị qua điện thoại được áp dụng trong nhiều trường hợp đa dạng. Ví dụ như các trường hợp sau!

CASE
1

Văn phòng cá nhân Tổ chức họp với khách hàng
hàng tháng 2,3 lần mỗi lần 1 giờ.


Chỉ thanh toán theo lượng sử dụng. Không tốn các chi phí không cần thiết!
CASE
2

Nơi làm dữ liệu Muốn chia sẽ ngay
các dữ liệu vừa làm xong.


Có thể chia sẻ các hình ảnh động và dữ liệu với iPresent
CASE
3

Văn phòng luật sư Muốn chia chi phí tính riêng
đối với từng khách hàng.


Có thể quản lý từng khách hàng bằng mã số hội nghị chuyên dụng.
CASE
4

Giải pháp đối phó tình huống khẩn cấp Muốn tổ chức hội nghị ngay khi
cần đối phó với tình huống khẩn cấp.


Có thể kết nối đồng loạt đến các số đã được chỉ định từ trước.
CASE
5

Các hội nghị quan trọng Hội nghị quan trọng tập trung các nhà lãnh đạo.
Không thể để thất bại


Nhân viên điều hành chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ toàn bộ hội nghị.
CASE
6

Hội nghị với nước ngoài Phải tiến hành hội nghị với khách nước ngoài
nhưng muốn cắt giảm chi phí.


Chúng tôi có các điểm truy cập tại các quốc gia. Có thể sử dụng với mức chi phí gọi điện thoại
trong thành phố ở các quốc gia.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi
  • +81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30

Liên hệ / yêu cầu tài liệu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Chúng tôi chấp nhận liên hệ
điện thoại và e-mail.

+81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30