Chorus Call Asia cung cấp dịch vụ hội nghị qua Video, hội nghị qua trang Web

Dịch vụ tổ chức
hội nghị qua điện thoại

Các câu hỏi thường gặp

Q 01 . Có phải thanh toán phí cơ bản hàng tháng không?

A.
Không phải thanh toán phí cơ bản hàng tháng. Cơ chế phí theo lượng sử dụng chỉ phải thanh toán theo đúng lượng đã sử dụng. Không phải thanh toán cả chi phí duy trì tài khoản và chi phí sử dụng tối thiểu hàng tháng.
Xem chi tiết tại đây

Q 02 . Có quy định thời hạn hợp đồng không?

A.
Không có thời hạn hợp đồng tối thiểu cũng không có tiền hủy hợp đồng.
Có thể liên tục thay đổi nội dung dịch vụ.

Q 03 . Chất lượng âm thanh thế nào?

A.
Hội nghị qua điện thoại có âm thanh chất lượng cao nhờ kỹ thuật độc đáo nên có thể giảm căng thăng khi tổ chức hội nghị từ xa.

Q 04 . Tổ chức hội nghị có khó không?

A.
Có thể tiến hành một cách đơn giản chỉ với các thao tác trên nút bấm điện thoại.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi
  • +81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30

Liên hệ / yêu cầu tài liệu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Chúng tôi chấp nhận liên hệ
điện thoại và e-mail.

+81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30