Chorus Call Asia cung cấp dịch vụ hội nghị qua Video, hội nghị qua trang Web

Dịch vụ tổ chức
hội nghị qua điện thoại

Phí sử dụng

Dịch vụ hội nghị qua điện thoại của Chorus Call Asia là dịch vụ tổ chức hội nghị đa địa điểm qua điện thoại khi cần thiết một cách đơn giản.
Có thể tham dự một cách đơn giản từ bất cứ địa điểm nào như từ văn phòng, từ điện thoại nhà riêng, điện thoại di dộng...Chỉ cần có máy điện thoại là có thể tổ chức hội nghị từ 3 địa điểm đến các hội nghị quy mô lớn hơn 100 địa điểm một cách dễ dàng.
Hơn nữa quý khách có thể sử dụng chức năng “iPresent’ là chức năng cơ bản của hội nghị qua trang Web có phối hợp sử dụng dữ liệu máy tính do đó quý khách sẽ có được các mối giao tiếp độc đáo lý tưởng mà trước đây chưa từng có đó là sự kết hợp giữa âm thanh chất lượng cao và hội nghị qua trang Web.

Không cần chi phí ban đầu nên có thể bắt đầu một cách dễ dàng!

Có thể cắt giảm chi phí sau khi đưa vào sử dụng nhờ cơ chế trả phí theo lượng sử dụng

Cơ chế trả phí theo lượng sử dụng chỉ phải thanh toán khoản phí theo đúng lượng đã sử dụng

Chỉ phát sinh chi phí theo đúng lượng sử dụng nên dù quy mô hội nghị và tần suất tổ chức có theo đổi hàng tháng cũng không làm phát sinh các chi phí lãng phí.

UCơ cấu phí sử dụng

Hạng mục Nội dung
Phí sử dụng dịch vụ
(Phí sử dụng ở các điểm truy cập)
Phí sử dụng/phút x thời gian hội nghị x số người tham gia hội nghị (số đường dây) Chi phí sử dụng sẽ được tính bằng công thức Phí sử dụng/phút x thời gian hội nghị x số người tham gia hội nghị (số đường dây) và nhà tổ chức hội nghị sẽ phải thanh toán.
Phí truyền thông
(Nhà tổ chức hội nghị thanh toán)
  • Có thể sử dụng điện thoại miễn phí tại các địa điểm trong nước, 53 quốc gia và khu vực trên thế giới. (bao gồm cả các khu vực hiện đang chuẩn bị)
  • Người tham gia sẽ truy cập vào số số điện thoại truy cập miễn phí.
  • Chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí truyền thông sẽ được tính cho nhà tổ chức hội nghị.
Phí truyền thông
(Người tham gia hội nghị thanh toán)
  • Đối với trường hợp trong nước Nhật Bản sẽ truy cập vào “số điện thoại dịch vụ của CCA” (số dùng chung cho cả nước là 050)
  • Đối với trường hợp tham gia từ nước ngoài thì truy cập vào các điểm truy cập tại nước ngoài *.

* Sẽ phát sinh chi phí truyền thống là chi phí gọi điện thoại đến các điểm truy cập đặt tại các địa điểm trên toàn thế giới.

* Chúng tôi sẽ tăng dần các điểm truy cập và các khu vực có thể sử dụng số điện thoại miễn phí.
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về các quốc gia, khu vực có thể sử dụng và các chi phí cho từng trường hợp.

Ví dụ về chi phí sử dụng

Trường hợp tổ chức hội nghị qua điện thoại giữa hai người ở Mỹ (NewWork) và nhà tổ chức tại Nhật Bản (Tokyo)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi
  • +81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30

Liên hệ / yêu cầu tài liệu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Chúng tôi chấp nhận liên hệ
điện thoại và e-mail.

+81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30