Chorus Call Asia cung cấp dịch vụ hội nghị qua Video, hội nghị qua trang Web

Dịch vụ tổ chức
các buổi giải trình IR

Nội dung dịch vụ

Việc tổ chức buổi thuyết trình IR sẽ tạo ra môi trường gần giống với các buổi thuyết trình tại hội trường
với hai hình thức dịch vụ là hình thức kiểu hội nghị qua điện thoại và hình thức chuyển phát
theo yêu cầu.

Hội trường buổi thuyết trình Tổ chức tại phòng họp trong công ty...các phòng có độ giảm thanh tốt có thể giảm bớt được tiếng ồn từ bên ngoài là phù hợp nhất.
Người trình bày Thuyết trình về các bản báo cáo quyết toán, phương châm kinh doanh của công ty...
Nhà phụ trách IR của doanh nghiệp Đóng vai trò điều chỉnh tổng thể. Theo dõi tiến độ và người tham gia, đưa ra các chỉ thị cho người điều hành phụ.
Người điều hành chính Hướng dẫn, giới thiệu chương trình.
Người điều hành phụ Phối hợp với nhà phụ trách IR của doanh nghiệp để điều hành chương trình
  • Hình thức hội nghị qua điện thoại
  • Hình thức chuyển phát

3 cách đăng ký tham dự buổi thuyết trình IR

1Nhân viên điều hành trực tiếp nhận đăng ký

Khi tham gia hội nghị, nhân viên điều hành sẽ trực tiếp kiểm tra và đăng ký qua lời nói về mã hội nghị, tên công ty, số người tham gia.

2Người tham dự tự đăng ký từ trước* Diamond Pass

Người tham dự đăng ký tên công ty, số người tham dự qua trong web từ trước.
Khi tham dự hội nghị phải nhập mã và mật khẩu đã được cấp khi đăng ký qua nút điện thoại.

Diamond Pass

Nhà tổ chức sẽ gửi Email cho người sẽ tham dự và thông báo URL dùng để đăng ký tham gia hội nghị. Người tham dự sẽ truy cập vào URL đó, nhập các mục do nhà tổ chức đã cài đặt ví dụ mục tên công ty, bộ phận trực thuộc, tên người tham gia ...sau đó sẽ được cấp mật khẩu.
Khi tham gia hội nghị sẽ nhập mã và mật khẩu này.
Nhà tổ chức thông qua việc thông báo URL sẽ kiểm soát được số người dự kiến tham dự và số người tham dự thực tế.

3Doanh nghiệp chuẩn bị danh sách người tham dự

Doanh nghiệp chuẩn bị danh sách người tham gia bao gồm các mật khẩu khác nhau cho từng người tham gia, gửi hướng dẫn bao gồm cả mật khẩu đến những người dự kiến tham gia. Khi tham gia hội nghị sẽ nhập mã và mật khẩu qua nút bấm điện thoại.

Chuyển phát trực tuyến hoặc theo yêu cầu nội dung buổi thuyết trình

Sử dụng dịch vụ chuyển phát của công ty chúng tôi “Media Frame” quý khách có thể chuyển phát theo yêu cầu nội dung buổi thuyết trình qua hình ảnh, âm thanh, dữ liệu.
Kể cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp không có dự định đặt câu hỏi hay các nhà đầu tư cá nhân đều có thể xem lại nội dung buổi thuyết trình vào bất kỳ lúc nào từ màn hình máy tính.

Mỗi hình thức có những đặc điểm khác nhau về nội dung các việc phải làm của người tham gia, của doanh nghiệp, về thời gian chờ đợi khi tham gia hội nghị..hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi
  • +81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30

Liên hệ / yêu cầu tài liệu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Chúng tôi chấp nhận liên hệ
điện thoại và e-mail.

+81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30