Chorus Call Asia cung cấp dịch vụ hội nghị qua Video, hội nghị qua trang Web

Dịch vụ tổ chức
hội nghị qua trang Web <iPresent>

WEB-CONFERENCING

Giới thiệu các chức năng

Không chỉ có thể vừa nhìn đối phương vừa nói chuyện (đương nhiên có thể không hiển thị hình) mà còn có thể chia sẻ một tài liệu cho tất cả mọi người hoặc có thể tiến hành bỏ phiếu để xác nhận ý kiến của người tham gia. Đặc biệt dịch vụ hội nghị qua trang Web của CCA còn là hình thức dịch vụ rất tiện lợi do đã loại bỏ các chức năng không mấy khi được sử dụng và chỉ cài đặt các chức năng cần thiết để tiến hành hội nghị một cách trôi chảy.

Tham dự, mời dự hội nghị

Chức năng mời dự hội nghị

Có thể gửi Email thông báo dự hội nghị đến những người tham gia. Hơn nữa khi đang tổ chức hội nghị mà muốn bổ sung gấp thành viên tham gia cũng chỉ cần vào mục “Mời dự” và nhập địa chỉ email là có thể thực hiện ngay lập tức.

Gọi trực tiếp

Việc mời dự hội nghị không chỉ thực hiện được qua Email mà còn có thể qua điện thoại. Chỉ cần vào mục “Mời dự” và nhập số điện thoại tương tự như mời bằng Email. Có thể thúc giục các trường hợp đang đi vắng không nhận được mời dự qua Email vẫn có thể tham dự ngay.

Biên soạn phục vụ hội nghị

Ghi âm hội nghị

Có thể ghi lại nội dung hội nghị chỉ với một nút bấm. Không chỉ có thể ghi đồng thời cả hình ảnh + âm thanh mà còn có thể chỉ ghi lại âm thanh. Dữ liệu được ghi lại này sẽ được gửi cho các thành viên tham gia qua Email sau khi buổi hội nghị kết thúc giúp quý khách giảm bớt thao tác soạn thảo hồ trơ lưu trữ sau hội nghị. Ngoài ra dữ liệu này còn có nhiều cách sử dụng như lưu lại cho những người không tham dự được hội nghị.

Chức năng bỏ phiếu

Trong khi tiến hành hội nghị quý khách còn có thể đưa ra câu hỏi cho các thành viên và tiến hành bỏ phiếu để đưa ra quyết định. Có rất nhiều hình thức sử dụng như đưa ra nhiều câu trả lời sẵn sau đó quyết định theo đa số hoặc hình thức ghi câu trả lời tự do để trưng cầu ý kiến và cảm tưởng. Hơn nữa kết quả sẽ được thống kê ngay nên có thể chia sẻ ngay với các thành viên tham gia.

Chức năng hội nghị

Bảng viết

Màn hình hiển thị như bảng trắng để có thể tự do viết chữ hay vẽ hình. Có thể sử dụng vào nhiều mục đích phù hợp với hội nghị như ghi lại các lời phát biểu, thêm đường kẻ hay đánh dấu tròn vào tài liệu đã có sẵn.

Chú thích

Có thể ghi thêm chữ hoặc hình vào các ứng dụng đã chia sẻ. Ví dụ có thể thêm các khung vuông hay khoanh chữ để lưu ý người tham gia các điểm cần lưu ý một cách rõ ràng.

Chia sẻ ứng dụng

Các ứng dụng đặc định như Word, Excel, PowerPoint, PDF có thể đưa nguyên lên hội nghị qua trang Web để chia sẻ với các thành viên tham gia. Không chỉ chia sẻ tài liệu hội nghị mà các ứng dụng Word, Excel ...còn có thể biên soạn ngay tại nơi. Có thể chia sẻ cả các trình duyệt Web và thư mục...

Chia sẻ máy tính để bàn

Không chỉ chia sẻ các ứng dụng đặc định mà còn có thể chia sẻ cả màn hình. Có thể áp dụng trong trường hợp muốn chia sẻ nhiều ứng dụng ví dụ như muốn chia sẻ đồng thời cả tài liệu PDF và màn hình trang Web. Ngoài ra còn có thể thao tác cả máy tính của đối phương thông qua chức năng giao quyền thao tác...

Hỏi đáp

Đối với các hội thảo và các buổi diễn thuyết chỉ có âm thanh của người phát biểu, có thể sử dụng chức năng này để nhận các câu hỏi chất vất của người tham dự. Cả người đặt câu hỏi và người trả lời đều có thể đặt câu hỏi và trả lời bằng các thao tác rất đơn giản.

Chat

Quý khách có thể yên tâm ngay cả trong các trường hợp muốn tham dự hội nghị nhưng không có micro, đang ở trên tầu hoặc thư viện nên không dùng được điện thoại di động...do đã có chức năng chat. Quý khách có thể tham gia hội nghị và phát biểu ý kiến như kiểu sử dụng các trang SNS.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi
  • +81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30

Liên hệ / yêu cầu tài liệu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Chúng tôi chấp nhận liên hệ
điện thoại và e-mail.

+81-50-5837-9810

Giờ làm việc (theo giờ Nhật Bản)
Thứ hai - thứ sáu 9:00 - 17:30